МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Редакційно-видавничий відділ


Харківська державна академія культури (ХДАК) – заклад вищої освіти загальнодержавної форми власності, підпорядкований Міністерству культури України.

Редакційно-видавничий відділ як окремий підрозділ академії створено в лютому 2000 р. з метою налагодження видавничої діяльності вузу.
Головне завдання редакційно-видавничого відділу ХДАК — організація та виконання редакційно-видавничої діяльності вузу, видання навчальної, навчально-методичної літератури, котра відповідає вимогам державного освітнього стандарту, опублікування наукової, довідкової та ін. літератури з метою забезпечення навчального процесу та навчально-дослідницької роботи.
Відділ підпорядковується проректорові з наукової роботи.
Співробітники відділу здійснюють такі завданя:

Відділ публікує два наукові збірники: «Культура України» та «Вісник ХДАК». Також відділ готує до друку навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, монографії, автореферати дисертацій, тематичні збірники наукових праць, збірники матеріалів конференцій, що проводяться в ХДАК, словники, дайджести, альманахи та ін.


Новини


18.12.2018 Опубліковано збірник "Культура України" випуск 62 серія "Культурологія".

З 2018 року збірники наукових праць "Культура України" та "Вісник ХДАК" індексуються в наукометричній базі "ICI Journal Master List" (Index Copernicus)

01.10.2018 Опубліковано збірник "Вісник ХДАК" випуск 53 серія "Соціальні Комунікації"

28.05.2018 Опубліковано збірник "Культура України" випуск 61 серія "Мистецтвознавство"

11.04.2018 Опубліковано збірник "Культура України" випуск 60 серія "Культурологія"

З квітня 2018 року всім науковим статтям в збірниках "Культура України" та "Вісник ХДАК" надається номер DOI (префікс 10.31516), згідно договору з CrossRef.